Er der nogen dyr, der udgør en fare på vejene? - Rent.is

Er der nogen dyr, der udgør en fare på vejene?

Ja, om sommeren går fårene frit omkring i hele landet. Hvis der sker en ulykke, skal du give besked til landmanden.

På østsiden kan du møde rensdyr, men det sker sjældent. Der er selvfølgelig også fugle og små dyr som mus, ræve og mink.